Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.

Informacja o udzielonym zamówieniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego (komputery, kamery, oprogramowanie, access point, kabel sieciowy) - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, art. 6 ust. 4 - dodany)

Zgodnie z zaleceniami Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, art. 6 ust. 4 dodany Ustawą Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 Dz. U. 2020 poz. 1086 art. 77 ust. 6)

informujemy, iż Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. 15.07.2020 r. zawarł umowę na zakup i dostawę sprzętu komputerowego (komputery 35 szt., kamery internetowe 25 szt., licencje MS Windows Server 45 szt., kabel sieciowy, access point 20 szt.) z firmą InteXPC Natalia Wróbel ul. Ciołkowskiego 20/1, 41-818 Zabrze, NIP: 648-249-25-87, REGON: 240396087

Metadane

Data publikacji : 17.07.2020
Data modyfikacji : 31.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Bielecka
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Bielecka

Opcje strony

do góry