Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.

Informacja o udzielonym zamówieniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego (monitory komputerowe z osprzętem) - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, art. 6 ust. 4 - dodany)

Zgodnie z zaleceniami Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, art. 6 ust. 4 dodany Ustawą Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 Dz. U. 2020 poz. 1086 art. 77 ust. 6)

Informujemy, iż Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. 17.07.2020 r. zawarł umowę na zakup i dostawę sprzętu komputerowego (monitory wraz z osprzętem 35 szt.) z firmą Krzysztof Mazgaj COMTRADE, ul. Grażyńskiego 74, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372509153, REGON: 240502632

Metadane

Data publikacji : 26.07.2020
Data modyfikacji : 31.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Bielecka
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Bielecka

Opcje strony

do góry