Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontakt

Numery telefonów i adresy e-mail osób funkcyjnych i komórek organizacyjnych Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o. (obiekty w lokalizacji: przy ul. Zygmunta Starego 20 - dawny 106 Szpital Wojskowy, Obiekt przy ul. Zygmunta Starego 19 - dawny Dom Dziecka oraz przy ul. Kosciuszki 29 - dawne Gliwickie Centrum Medyczne)

Nazwa

Telefon

e-mail

Centrala - ul. Zygmunta Starego 20

Centrala - ul. Kościuszki 29

32/ 33-08-300

32/ 46-13-200

-

Sekretariat, ul. Zygmunta Starego 20

 

Punkt podawczy - Sekretariat, ul. Kościuszki 29

32/ 33-08-301

fax 32/ 33-08-401

32/ 46-13-201

fax 32/ 46-13-220

sekretariat@szpital4.gliwice.pl

 

sekretariat2@szpital4.gliwice.pl

Prezes Zarządu Spółki

 

32/ 33-08-301

 

sekretariat@szpital4.gliwice.pl

Dyrektor ds. finansów i restrukturyzacji - Główny Księgowy 32/ 33-08-306  

Dyrektor ds. lecznictwa

32/ 46-13-301

sekretariat@szpital4.gliwice.pl

Zastępca Dyrektora ds. technicznych

32/ 46-13-343

 

Zastępca Dyrektora ds. kadrowo-płacowych

32/ 33-08-353

kadry@szpital4.gliwice.pl

Naczelna Pielęgniarka

Przełożona Pielęgniarek

32/ 33-08-414

32/ 33-08-406

 

 

Kierownik ds. administracji, logistyki i zaopatrzenia

32/ 33-08-309

a.plomin@szpital4.gliwice.pl

Pełnomocnik Zarządu  ds. Systemów Zarządzania Jakością

32/ 33-08-414

pelnomocnik_iso@szpital4.gliwice.pl

Inspektor Ochrony Danych 

32/ 33-08-415

iod@szpital4.gliwice.pl

Pielęgniarka epidemiologiczna (Zygmunta Starego 20)

32/ 33-08-387

 

Kierownik ds. eksploatacji i aparatury medycznej

32/46-13-206

a.majda@szpital4.gliwice.pl

Izba przyjęć (Zygmunta Starego 20)

 

Izba przyjęć (Kościuszki 29)

32/ 33-08-315

32/ 33-08-400

32/ 46-13-332

32/ 46-13-333

izbaprzyjec@szpital4.gliwice.pl

 

izbaprzyjec2@szpital4.gliwice.pl

Gabinety POZ (Zygmunta Starego 19 - były Dom Dziecka)

Gabinet lekarski nr 1

Gabinet lekarski nr 2

Gabinet lekarski nr 3

Gabinet lekarski nr 4

Gabinet lekarza pediatry

 

Położna środowiskowa

 

32/ 33-08-354

32/ 33-08-333

32/ 33-08-352

-------

32/ 33-08-342

 

661-540-027

 

poz1@szpital4.gliwice.pl

poz2@szpital4.gliwice.pl

poz3@szpital4.gliwice.pl

 

pediatra1@szpital4.gliwice.pl

pediatra2@szpital4.gliwice.pl

Punkt szczepień (Zygmunta Starego 20)

32/ 33-08-347

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej (Zygmunta Starego 20) 

Kierownik

Pracownia RTG – rejestracja

Pracownia TK - tomograf

Pracownia MR – rezonans

Pracownia USG

Technik dyżurny RTG

Zakład Diagnostyki Obrazowej (Kosciuszki 29)

Kierownik

Pracownia RTG i TK

 

Sekretariat RTG

Pracownia USG

 

32/ 33-08-357

32/ 33-08-358

32/ 33-08-395

32/ 33-08-405

32/ 33-08-364

32/ 33-08-407

 

32/ 46-13-315

32/ 46-13-305

 

32/ 46-13-307

32/ 46-13-373

 

 

radiolog@szpital4.gliwice.pl

 

 

 

 

 

 

rtg@szpital4.gliwice.pl

tk@szpital4.gliwice.pl

diagnostyka@szpital4.gliwice.pl

usg@szpital4.gliwice.pl

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (Zygmunta Starego 20)

Kierownik

Laboratorium analityczne

Punkt pobrań

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (Kościuszki 29)

Kierownik

Laboratorium analityczne

Hematologia

Bank krwi, serologia

 

32/ 33-08-332

32/ 33-08-343

32/ 33-83-390

 

32/ 46-13-301

32/ 46-13-292

32/ 46-13-300

32/ 46-13-302

 

 

laboratorium@szpital4.gliwice.pl

 

 

 

laboratorium2@szpital4.gliwice.pl

 

Zakład Fizjoterapii (Zygmunta Starego 20)

Kierownik

Pracownia fizykoterapii

 

32/ 33-08-399

32/ 33-08-329

 

 

fizjoterapia@szpital4.gliwice.pl

Apteka szpitalna (Zygmunta Starego 20)

Kierownik

Apteka

Magazyn apteki

Księgowość apteki

 

32/ 33-08-308

32/ 33-08-397

32/ 33-08-374

32/ 33-08-375

 

apteka@szpital4.gliwice.pl

 

 

 

 

Oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii naczyń (Kościuszki 29)

Sekretariat oddziału

Ordynator

Pielęgniarka oddziałowa

Oddział chirurgii dziecęcej (Kościuszki 29)

Sekretariat oddziału

Ordynator

Pielęgniarka oddziałowa

 

32/ 46-13-231

32/ 46-13-293

32/ 46-13-275

 

32/ 46-13-253

32/ 46-13-232

32/ 46-13-368

 

chirurgia@szpital4.gliwice.pl

 

 

 

 

 

 

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem dziecięcym (Kościuszki 29)

Sekretariat oddziału

Ordynator

Pielęgniarka oddziałowa

 

32/ 46-13-335

32/ 46-13-230

32/ 46-13-274

 

 

 

 

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii (Zygmunta Starego 20) - pacjenci COVID

 

Oddział pediatryczny (Kościuszki 29)

Sekretariat oddziału

Ordynator

Pielęgniarka oddziałowa

 

Oddział anestezjologii (Kościuszki 29)

32/ 33-08-326

 

 

32/ 46-13-277

32/ 46-13-273

32/ 46-13-344

 

32/ 46-13-202

aiit@szpital4.gliwice.pl

 

pediatria@szpital4.gliwice.pl

 

 

 

 

anestezjologia@szpital4.gliwice.pl

 

Oddział okulistyczny  (Zygmunta Starego 20) - czasowo niedostępny

Ordynator

Sekretariat oddziału

 

32/ 33-08-321

32/ 33-08-351

32/ 33-08-408

okulistyka@szpital4.gliwice.pl

 

Oddział chorób wewnętrznych (Zygmunta Starego 20) - czasowo niedostepny - tylko pacjenci COVID

Sekretariat oddziału

Pielęgniarka oddziałowa

Ordynator

 

Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologicznym (Kościuszki 29)

Sekretariat oddziału

Ordynator

Pielęgniarka oddziałowa

 

Oddział kardiologiczny z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego (Kościuszki 29)

Sekretariat oddziału

Ordynator / pielęgniarka oddziałowa

Pielęgniarka koordynująca INK / KOS

32/ 33-08-324

32/ 33-08-412

32/ 33-08-391

32/ 33-08-360

 

 

32/ 46-13-241

32/ 46-13-211

32/ 46-13-240

 

 

32/ 46-13-226

32/ 46-13-255

32/ 46-13-223

 

interna@szpital4.gliwice.pl

 

 

 

 

 

sekretariat.own@szpital4.gliwice.pl

 

 

 

 

 

Oddział rehabilitacyjny (Zygmunta Starego 20) - czasowo niedostepny

Dyżurka pielęgniarska

Ordynator

 

Oddział urologii i Urologii Onkologicznej (Kościuszki 29)

Sekretariat oddziału

Ordynator

Pielęgniarka oddziałowa

 

32/ 33-08-328

32/ 33-08-370

 

 

32/ 46-13-258

32/ 46-13-245

32/ 46-13-331

 

rehabilitacja@szpital4.gliwice.pl

 

 

urologia@szpital4.gliwice.pl

 

 

Bloki operacyjne (Zygmunta Starego 20)

Blok operacyjny

Bloki operacyjne (Kościuszki 29)

Blok operacyjny chirurgii ogólnej

Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej

Blok operacyjny chirurgii dziecięcej

Blok operacyjny urologii /pielęgniarka koordynująca

 

Centralna sterylizatornia (Kościuszki 29)

Kierownik

 

32/ 33-08-348

 

32/ 46-13-322

32/ 46-13-320

32/ 46-13-321

32/ 46-13-314

 

32/ 46-13-318

32/ 46-13-378

 

 

 

 

 

 

 

 

sterylizacja@szpital4.gliwice.pl

 

Poradnie specjalistyczne, pracownie

Rejestracja ogólna (Zygmunta Starego 19 - były Dom Dziecka)

Nocna i świąteczna opieka medyczna (Zygmunta Starego 19 - były Dom Dziecka)

Rejestracja Poradnie (Kościuszki 29)

32/ 33-08-313/413

32/ 33-08-313/413

32/ 46-13-380

32/ 46-13-266

rejestracja@szpital4.gliwice.pl

 

rejestracja2@szpital4.gliwice.pl

 

Poradnia dermatologiczna (Zygmunta Starego 20)

32/ 33-08-368

dermatolog@szpital4.gliwice.pl

Poradnia diabetologiczna (Zygmunta Starego 19 - były Dom Dziecka)

32/ 33-08-342

diabetolog@szpital4.gliwice.pl

Poradnia endokrynologiczna (Zygmunta Starego 20)

32/33-08-373

endokrynolog@szpital4.gliwice.pl

Poradnia gastroenterologiczna (Zygmunta Starego 20)

Kierownik endoskopii (Zygmunta Starego 20)

Pracownia endoskopii (Zygmunta Starego 20)

Pracownia endoskopii (Kościuszki 29)

32/ 33-08-363

32/ 33-08-389

32/ 33-08-388

32/ 46-13-386

gastrolog@szpital4.gliwice.pl

 

 

endoskopia@szpital4.gliwice.pl

Poradnia kardiologiczna (Zygmunta Starego 20)

Pracownia EKG (Zygmunta Starego 20)

32/ 33-08-385

32/ 33-08-365

kardiolog@szpital4.gliwice.pl

 

Pracownia EKG (Kościuszki 29)

Pracownia hemodynamiki (Kościuszki 29)

Pracownia elektrofizjologii (Kościuszki 29)

32/ 46-13-284

32/ 46-13-213

32/ 46-13-215

 

hemodynamika@szpital4.gliwice.pl

Poradnia medycyny pracy (Zygmunta Starego 20)

32/ 33-08-325

medprac@szpital4.gliwice.pl

Poradnia nefrologiczna (Kościuszki 29)

Stacja dializ (Kościuszki 29)

 

Poradnia neurologiczna (Zygmunta Starego 19 - były Dom Dziecka)

Pracownia EEG (Zygmunta Starego 20)

32/ 46-13-266

32/ 46-13-327

 

32/ 33-08-366

32/ 33-08-367

 

dializy@szpital4.gliwice.pl

 

neurolog@szpital4.gliwice.pl

Poradnia okulistyczna (Zygmunta Starego 20)

32/ 33-08-323

okulista@szpital4.gliwice.pl

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (Zygmunta Starego 19 - były Dom Dziecka)

32/ 33-08-318

ortopeda@szpital4.gliwice.pl

Poradnia chirurgii ogólnej (Zygmunta Starego 20) 32/ 33-08-320 poradniachirurgiczna@szpital4.gliwice.pl

Poradnia psychologiczna (Zygmunta Starego 20)

32/ 33-08-331

psycholog@szpital4.gliwice.pl

Poradnia urologiczna (Zygmunta Starego 20)

32/ 33-08-369

urolog@szpital4.gliwice.pl

Poradnia urologiczna (Kościuszki 29)

32/ 46-13-266

 

Poradnia zdrowia psychicznego (Zygmunta Starego 20)

32/33-08-330

pzp@szpital4.gliwice.pl

Pion administracyjno-techniczny

Recepcja /punkt podawczy/ (Zygmunta Starego 20) (czasowo zawioszona działalność stacjonarna)

 

Recepcja / informacja/ (obiekt Kościuszki 20)

500 551 907 (aktywny)

 

32/ 46-13-299

 

 

 

     

Zamówienia publiczne (Kościuszki 29)

32/ 46-13-205

przetargi@szpital4.gliwice.pl

Kancelaria ogólna (Zygmunta Starego 20)

32/ 33-08-335

kancelaria@szpital4.gliwice.pl

Archiwum

Składnica akt (Zygmunta Starego 20)

Składnica akt (Kościuszki 29)

 

32/ 33-08-398

32/ 46-13-346

 

archiwum@szpital4.gliwice.pl

archiwum-ks@szpital4.gliwice.pl

Specjalista ds. bhp i ppoż. (Zygmunta Starego 20)

Inspektor ds. bhp i p.poż. (Kościuszki 29)

32/ 33-08-338

32/ 46-13-279

 

 

Główny specjalista ds. logistyki (Zygmunta Starego 20)

Sekcja gospodarcza (Kościuszki 29)

Zaopatrzenie (Kościuszki 29)

32/ 33-08-382

32/ 46-13-295

32/ 46-13-350

 

 

Sekcja informatyki (Zygmunta Starego 20)

661-540-025

 

Kierownik warsztatów (Kościuszki 29)

32/ 46-13-208

 

Portiernia nr 1 (Zygmunta Starego 20)

Portiernia nr 2 (brama wjazdowa Zygmunta Starego 20)

32/ 33-08-316

32/ 33-08-378

 

Ochrona (obiekt Kościuszki 29)

Portiernia (brama wjazdowa Kościuszki 29)

32/ 46-13-399

532-404-290

 
     

Dział żywienia

Starszy dietetyk (Zygmunta Starego 20)

Kuchnia (Zygmunta Starego20)

Magazyn żywnościowy (Zygmunta Starego 20)

Starszy dietetyk (Kościuszki 29)

 

32/ 33-08-311

32/ 33-08-377

32/ 33-08-383

32/ 46-13-341

 

dietetyk@szpital4.gliwice.pl

 

 

dietetyk2@szpital4.gliwice.pl

Pion ekonomiczno-finansowy oraz kadry-płace

Kierownik Wydziału Kadr i Płac (Zygmunta Starego 20)

Sekcja kadr i płac (1)

Sekcja kadr i płac (2)

Sekcja kadr - szkolenia i rozwój

32/ 33-08-376

32/ 33-08-334

32/ 33-08-337

32/33-08-394

kadry@szpital4.gliwice.pl

place@szpital4.gliwice.pl

Główny Księgowy

Zastępca głównego księgowego

Sekcja księgowości (Zygmunta Starego 20)

 

32/ 33-08-306

32/33-08-356

32/ 33-08-336

32 /33-08-392

 

ksiegowosc@szpital4.gliwice.pl

Sekcja ewidencji majątku i gospodarki materiałowej (Zygmunta Starego 20)

32/ 33-08-349

materialowka@szpital4.gliwice.pl

Sekcja ds. analiz i kalkulacji (Zygmunta Starego 20)

32/ 33-08-380

 

Sekcja rozliczeń, analizy i statystyki medycznej

Statystyka (Zygmunta Starego 20)

32/ 33-08-384

32/33-08-372

 

statystyka@szpital4.gliwice.pl

Metadane

Data publikacji : 28.01.2022
Data modyfikacji : 25.01.2023
Obowiązuje od : 27.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Płomin-Olszewska

Opcje strony

do góry