Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

  • przyjmowanie i załatwianie spraw w Szpitalu Miejskim Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.  przebiega zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  • sprawy wpływające do Spółki są ewidencjonowane przez kancelarię ogólną (lub punkt podawczy), a następnie kierowane do sekretariatu Prezesa Spółki, gdzie jest ono przedkładane Prezesowi Zarządu, który następnie dekretuje je – wskazując pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.
  • numery telefonów i adresy e-mail poszczególnych osób funkcyjnych i komórek organizacyjnych dostępne są w zakładce Kontakt.
  • osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Szpitalu (obiekt przy ul. Zygmunta Starego 20), mogą skorzystać z pomocy pracowników znających język migowy. Należy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza w recepcji szpitala (parter, hol główny), tel. 32/330-84-11. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw w szpitalu jest bezpłatna.

Przyjmowanie interesantów w sprawie wniosków, skarg i zażaleń.

Dyrekcja Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o. przyjmuje osobiście:

  • Prezes Zarządu – każdy wtorek w godz. 900 - 1000
  • Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa (obiekt Zygmunta Starego 20) każdy czwartek w godz.. 900 - 1000

Wpisów można dokonywać również w książkach skarg i wniosków znajdujących się w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala.
 

Informacje nt. ogólnych zasady wnoszenia skarg i zażaleń.

Każdy ma prawo oczekiwać poszanowania swoich praw. Jeżeli uważasz, że zostałeś niewłaściwie potraktowany w placówce, która świadczy usługi w ramach umowy z NFZ, możesz złożyć skargę w oddziale wojewódzkim Funduszu.

Delegatura w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 7 - tel. 32/ 735-17-60

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach, ul. Stanisława Kossutha 13 - tel. 32/ 735-05-45

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), bądź za pomocą poczty

Jeśli uważasz, że prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób Ciebie zadowalający, możesz także złożyć skargę do:

  • Biura Rzecznika Praw Pacjenta www.rpp.gov.pl np. w sytuacji naruszenia prawa do: poszanowania intymności i godności, informacji, świadczeń zdrowotnych, tajemnicy informacji, dokumentacji medycznej, zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, opieki duszpasterskiej;
  • rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy okręgowej izbie lekarskiej, do której lekarz należy www.nil.org.pl w sytuacji zastrzeżeń do sposobu leczenia albo zachowania lekarzy;
  • rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych przy okręgowych izbach pielęgniarek i położnych www.izbapiel.org.pl w sytuacji zastrzeżeń do sposobu postępowania albo zachowania pielęgniarki lub położnej;
  • Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl np. w sytuacji zastrzeżeń do zachowania poufności przechowywanej dokumentacji, jej zabezpieczenia przed zgubieniem czy kradzieżą.

Metadane

Data publikacji : 31.08.2020
Data modyfikacji : 31.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Bielecka

Opcje strony

do góry