Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.

Struktura organizacyjna

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd
  • Prezes Zarządu
   Przemysław GLIKLICH
   tel. /32/ 330-83-01; fax /32/ 330-84-01 (sekretariat)
   sekretariat@szpital4.gliwice.pl

  • Prokurent
   Mirosława JEZIORSKA
   tel. /32/ 330-83-01; fax /32/ 330-84-01 (sekretariat)
   sekretariat@szpital4.gliwice.pl

  • Prokurent
   Joanna FUCHS-SKWARA
   tel. /32/ 330-83-01; fax /32/ 330-84-01 (sekretariat)
   sekretariat@szpital4.gliwice.pl

  • Prokurent
   Piotr ZIELONKA
   tel. /32/ 330-83-01; fax /32/ 330-84-01 (sekretariat)
   sekretariat@szpital4.gliwice.pl

  • Prokurent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tadeusz URBAN
   /32/ 330 -83-01; fax /32/330-84-01 (sekretariat)
   sekretariat@szpital4.gliwice.pl

Dyrekcja

 • Dyrektora ds. lecznictwa 
  Tadeusz Urban
  tel. /32/ 330-83-01; fax /32/ 330-84-01 sekretariat@szpital4.gliwice.pl
 • Dyrektor ds. finansów i restrukturyzacji - Główny Księgowy
  Joanna FUCHS-SKWARA
  tel. /32/ 330-83-06
 • Zastępca Dyrektora ds. kadrowo-płacowych
  Mirosława JEZIORSKA
  tel. /32/ 330-83-53
 • Zastępca Dyrektora ds. technicznych
  Piotr ZIELONKA
  tel. /32/ 46-13-343; fax /32/ 46-13-220 (sekretariat)
 • Naczelna Pielęgniarka 
  Bogusława SICIARZ
  tel. /32/ 330-84-14
 • Przełożona Pielęgniarek
  Krystyna WOJCIECHOWSKA
  tel. /32/ 330-84-06
 • Biuro zarządu - sekretariat
  tel. /32/ 330-83-01; fax /32/ 330-84-01
  sekretariat@szpital4.gliwice.pl

 

Komórki organizacyjne Spółki:

Oddziały szpitalne

 • Izby Przyjęć (2)
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologicznym
 • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Oddział Anestezjologiczny
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddział ortopedii dziecięcej
 • Oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii naczyń
 • Oddział kardiologiczny z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego
 • Oddział okulistyczny
 • Oddział pediatryczny z pododdziałem niemowlęcym
 • Oddział rehabilitacyjny
 • Oddział rehabilitacji kardiologicznej
 • Oddział urologii i urologii onkologicznej
 • Oddział wieloprofilowy zachowawczy

Bloki operacyjne

 • Blok operacyjny II (okulistyczny)
 • Blok operacyjny chirurgii ogólnej
 • Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Blok operacyjny chirurgii dziecięcej
 • Blok operacyjny urologii

Poradnie

 • Chirurgii ogólnej
 • Chirurgii dzieci (czasowo zawieszona)
 • Chirurgii urazowo-ortopedycznej (2)
 • Dermatologiczna
 • Diabetologiczna
 • Endokrynologiczna
 • Gastroenterologiczna
 • Kardiologiczna
 • Medycyny pracy
 • Nefrologiczna
 • Neurologiczna
 • Okulistyczna
 • Otorynolaryngologiczna
 • Podstawowej opieki zdrowotnej
 • Psychologiczna
 • Rehabilitacyjna
 • Urologiczna (2)
 • Zdrowia Psychicznego
 • Chorób Zakaźnych

Zakłady, pracownie, i inne medyczne

 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (2)

  • pracownia diagnostyki laboratoryjnej (2)
  • pracownia serologii transfuzjologicznej (2)
  • punkt pobrań (1)
  • bank krwi (2)
 • Zakłady diagnostyki obrazowej (2)

  • pracownia rezonansu magnetycznego (1)
  • pracownia tomografii komputerowej (2)
  • pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej (2)
  • pracownia USG (2)
 • Zakład fizjoterapii

  • pracownia fizykoterapii
  • pracownia hydroterapii
  • pracownia kinezyterapii
  • pracownia krioterapii
  • pracownia masażu leczniczego
 • Pracownie

  • audiometrii
  • endoskopii
  • elektrofizjologii
  • EEG, EKG, UKG
  • hemodynamiki
  • kardiometrii
  • spirometrii
 • Apteka szpitalna

 • Stacja dializ

 • Centralna sterylizatornia

Inne komórki organizacyjne

 • Wydział kadr i płac
 • Sekcja kontraktowania i realizacji umów
 • Sekcja rozliczeń, analizy i statystyki medycznej
 • Sekcja księgowości finansowej
 • Sekcja ds. analiz i kalkulacji
 • Sekcja ewidencji majątku i gospodarki materiałowej
 • Sekcja zaopatrzenia, gospodarki magazynowej
 • Sekcja sprzętu i aparatury medycznej
 • Sekcja zamówień publicznych i umów
 • Sekcja informatyki
 • Sekcja transportu
 • Sekcja gospodarcza
 • Warsztaty techniczne
 • Kasa
 • Kancelaria ogólna
 • Archiwum zakładowe (składnice akt /2/)
 • Rejestracja ogólna
 • Dział żywienia z kuchnią szpitalną i kuchnią mleczną
 • Ochrona
 • Tlenownia
   

Samodzielne stanowiska

 • Pełnomocnik Zarządu ds. jakości
 • Kierownik ds. administracji, logistyki i zaopatrzenia
 • Kierownik ds. eksploatacji i aparatury medycznej
 • Inspektor ochrony danych
 • Pielęgniarka epidemiologiczna
 • Kapelan szpitalny
 • Stanowisko ds. socjalnych
 • Stanowisko ds. bhp i p.poż.
 • Stanowisko ds. obronnych i rezerw
 • Stanowisko ds. ochrony radiologicznej

Metadane

Data publikacji : 20.04.2023
Data modyfikacji : 20.04.2023
Obowiązuje od : 20.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Płomin-Olszewska

Opcje strony

do góry