Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.

Zakres działania

Misją spółki - "Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o." jest „Kompleksowe i profesjonalne udzielanie świadczeń zdrowotnych, ukierunkowanych na potrzeby i oczekiwania pacjentów”.

Celem Spółki jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia, a także realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w szczególności uczestniczenie w przygotowaniu osób do zawodu medycznego, oraz kształcenie osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Siedzibą Spółki jest Miasto Gliwice. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. - o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 711, 1773, 2120), ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych ( tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1526, 2320, z 2021r., poz. 2052), inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienia aktu założycielskiego (umowy spółki).

Do zadań Spółki należy:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach nie wymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu.
 3. Udzielanie świadczeń stacjonarnych i całodobowych innych niż szpitalne, którymi są w szczególności rehabilitacja i pielęgnacja pacjentów nie wymagających hospitalizacji.
 4. Kształcenie osób do zawodu medycznego, lub wykonujących zawód medyczny, poprzez prowadzenie staży podyplomowych, staży specjalizacyjnych i innych form doskonalenia zawodowego.
 5. Zapewnienie warunków diagnostyki i terapii oraz warunków bytowych pacjentów.

Spółka prowadzi działalność leczniczą w trzech obiektach, zlokalizowanych w Gliwicach, przy ulicy Zygmunta Starego 20 (dawny 106 Szpital Wojskowy), Zygmunta Starego 19 (dawny Dom Dziecka) oraz przy ulicy Tadeusza Kościuszki 29 (dawne Gliwickie Centrum Medyczne).

 • w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w zakresie:

     Obiekt przy ulicy Zygmunta Starego 20

 1. Anestezjologia i intensywna terapia
 2. Choroby wewnętrzne
 3. Okulistyka
 4. Rehabilitacja kardiologiczna

     Obiekt przy ulicy Tadeusza Kościuszki 29

 1. Anestezjologia
 2. Chirurgia ogólna z pododdziałem chirurgii naczyń
 3. Ortopedia dziecięca
 4. Chirurgia urazowa i ortopedia
 5. Choroby wewnętrzne z pododdziałem nefrologicznym
 6. Kardiologia z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego
 7. Pediatria z pododdziałem niemowlęcym
 8. Urologia i Urologia Onkologiczna
 • w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż szpitalne w zakresie:

     Obiekt przy ulicy Zygmunta Starego 20

 1. Rehabilitacja ogólnoustrojowa
 • w rodzaju ambulatoryjne świadczenie zdrowotne w zakresie:

     Obiekt przy ulicy Zygmunta Starego 19

       1. Choroby Zakaźne   

     Obiekt przy ulicy Zygmunta Starego 20

 1. Endokrynologia
 2. Fizjoterapia
 3. Gastroenterologia
 4. Kardiologia
 5. Medycyna pracy
 6. Okulistyka
 7. Otorynolaryngologia (tylko w zakresie medycyny pracy)
 8. Psychiatria
 9. Psychologia
 10. Rehabilitacja
 11. Urologia
 12. Medyczne laboratorium diagnostyczne
 13. Zakład diagnostyki obrazowej ( MR, TK, RTG, USG)
 14. Chirurgia ogólna
 15. Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna
 16. Podstawowa Opieka Zdrowotna
 17. Nocna i świąteczna Opieka Zdrowotna
 18. Diabetologia
 19. Neurologia
 20. Pediatria

     Obiekt przy ulicy Tadeusza Kościuszki 29

 1. Nefrologia
 2. Urologia
 3. Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna
 4. Stacja dializ
 5. Medyczne laboratorium diagnostyczne
 6. Zakład diagnostyki obrazowej (TK, RTG, USG)

Atutem Spółki jest wysoko wykwalifikowana kadra medyczna, wysoka jakość świadczonych usług, zaangażowanie w niesienie pomocy pacjentom oraz nowoczesny sprzęt i wyposażenie.

Spółka Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o. to dwa szpitale oferujące świadczenia z zakresu usług medycznych realizowanych w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz dla pacjentów indywidualnie pokrywajacych koszty leczenia.

Oferujemy naszym pacjentom kompleksową opiekę medyczną, od podstawowej opieki zdrowotnej poprzez specjalistyczne badania i porady aż po leczenie szpitalne.

Metadane

Data publikacji : 20.04.2023
Data modyfikacji : 20.04.2023
Obowiązuje od : 17.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Płomin-Olszewska

Opcje strony

do góry